குழந்தைகளுக்கு சுத்தமான பசும்பாலை வாங்கி காய்ச்சிக் கொடுங்கள் . புரதம், கொழுப்புச் சத்துகள் நிறைந்த பாக்கெட் பால்களுடன் ஒப்பிடுகையில் பசும்பால் ஆரோக்கியமானதுதான்.
Buy and feed children with pure boiled cow’s milk. Cow’s milk is healthier compared to protein and fat rich packet milk