நைஜீரியர்கள் இயற்கையாக கிடைத்த கச்சா எண்ணெய்யை சார்ந்து வாழ ஆரம்பித்தார்கள் பின்பு அந்த கச்சா எண்ணெய்யை அவர்களை கொல்ல ஆரம்பித்தது .அதற்கு காரணம் நைஜீரிய மக்களின் பேராசை.
Because of nigerian peoples Greed, they welcome crude oil companies, now it kills nigerian peoples in the name of illegal petrol refineries.