இளவேனில் வாலறிவன் உலக துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் தங்கம் வேன்று சாதனை படைத்தார்.
Elavenil Valarivan Wins Gold Medal at World Junior World Cup Shooting 2019.