அமெரிக்காவின் தொலைத் தொடர்பு துறையில் சீன கம்பெனிகளின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தவும் டிரம்ப் நிர்வாகம் வாவே டெக்னாலஜிஸ் மீது பல தடைகளை விதித்துள்ளது
Trump administration has targeted Huawei Technologies to ensure that national security is not compromised in US telecoms infrastructure, while simultaneously reining back China’s dominance in next-generation 5G wireless networks.