மிக கொடூரமான மற்றும் மிருகத் தனமான கொலைகளை ஆட்டோ சங்கரும் அவனது கூட்டாளிகளும் 1987 முதல் ஆறு 1988 வரை சென்னை மாநகரில் செய்துள்ளார்கள்
Most brutal and gruesome murders between 1987 and 1988 cases by serial killer Auto Shankar and his group.

What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1