+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

800 படத்தில் இருந்து நடிகர் விஜய்சேதுபதி விலக வேண்டும் என கோரிக்கை விடுப்பது? | 800 to demand the resignation of actor Vijay Sethupathi? Ended

  • மிக நியாயமானது | Very reasonable
    39% 15 / 38
  • கருத்து உரிமைக்கு எதிரானது | It is against the right to comment
    50% 19 / 38
  • அரசியல் பிரச்சனைகளை திசைதிருப்பும் தந்திரம் | The trick to diverting political issues
    10% 4 / 38
Corona Safety Methods
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

About Post Author