ராமர் கோயில் வடிவம் 360 தூண்கள், 5 குவி மாடம், 161 அடி கோபுரம் கோவிலை வடிவமைத்து கட்டும் பொறுப்பை, குஜராத்தில் உள்ள சோம்நாத் ஆலயத்தை வடிவமைத்து கட்டிய பிரபாகர்ஜி சோம்புராவின் பேரன், அகமதாபாத்தை சேர்ந்த சந்திரகாந்த் பாய் சோம்புரா ஏற்றுள்ளார்.

The temple has been planned in the Nagar shaili style.
Nagar shaili is a style of temple architecture where the temple tower is built over the sanctum sanctorum.
Three more spires have been added, one in front and two at the sides, to extend the gudh mandap.
the number of columns has plan to 366.
Height 160 on the ground floor, 132 on first floor, 74 on second floor.