Fishermen catching paarai fish in kollengode Beach
Fishermen selling huge quantities of Paarai fish in kollengode
Live fish market in beach by Tamil fishermen.
Fish market paarai meen sale.

கொல்லெங்கோடு கடற்கரையில் மீன் பிடிக்கும் மீனவர்கள்
கடற்கரையில் பாறை மீன்களை அதிக அளவில் விற்பனை செய்யும் கொல்லெங்கோடு மீனவர்கள்
கடற்கரையில் தமிழ் மீனவர்கள் நேரடி மீன் சந்தை
பாறை மீன் விற்பனை மீன் சந்தை