Tuna Fish Catching in in Thengapattanam harbour
Tuna fish collection from big boat.
Tuna Fish Catching with Big boat in Tamilnadu Thengapattanam harbour.

தேங்கப்பட்டனம் துறைமுகத்தில் சூரை மீன் பிடிப்பு.
.தமிழ்நாடு தெங்கப்பட்டனம் துறைமுகத்தில் பெரிய படகில் சூரை மீன் சேகரிப்பு.
இந்திய கடற்கரையில் சூரை மீன் பிடிப்பு.

What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1