தொடர் சரிவில் ஐபோன் விற்பனை… வீழ்ச்சியடைகிறதா ஆப்பிள் சாம்ராஜ்யம்? | Falling of apple empire?