+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

அமெரிக்காவின் அடுத்த அதிபர் யார்? | Who is the next President of the United States? Ended

  • திரு. ஜோ பிடன் | Mr. Joe Biden
    50% 4 / 8
  • திரு. டொனால்டு டிரம்ப் | Mr. Donald Trump
    50% 4 / 8
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1