மேரி ஆன் இவான்ஸ் பியர்லெஸ் நடியா ஒரு இந்திய திரைப்பட கதாநாயகி அவளது சொந்த நாடு ஆஸ்திரேலியா
Mary Ann Evans, stage name Fearless Nadia was Indian actress and stunt-woman of Australian origin.