+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

போயிங் 737 MAX பயணிகள் விமானம் இரண்டு முறை விபத்துக்குள்ளானது, இதில் லயன் ஏர் விமானம் 610 மற்றும் எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் 302 , ஆகிய இரன்டு போயிங் நிறுவன விமானங்கள் 346 பேரைக் கொன்றுள்ளது.

Boeing 737 MAX passenger airliner crashed twice, killing all 346 people aboard Lion Air Flight 610 and Ethiopian Airlines Flight 302.

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1