கூடங்குளத்தில் இந்தியாவின் முதல் அணுக்கழிவு மையம் | India’s First Away From Reactor #Nuclear radioactive waste Management centre in #Kudankulam